Dla rolników

Poniżej prezentujemy pełną ofertę kredytów, rachunków oraz lokat dostępnych w Banku Spółdzielczym w Chynowie. W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Banku.

Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej „nawozowy”
Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania
Kredyt pomostowy w ramach programu PROW
Kredyt obrotowy „klęskowy”
Kredyt obrotowy AGRO
Kredyt inwestycyjny AGRO
Kredyt w rachunku rolniczym
Kredyt na zakup ziemi

Rachunki

Rachunek bieżący

– pewny i bezpieczny dostęp do własnych pieniędzy,

– brak prowizji za prowadzenie rachunku,

– możliwość korzystania z kredytu w rachunku,

– możliwość dokonywania operacji przez  Internet,

– karta płatnicza.

Rachunek oszczędnościowy a’vista

LOKATY w Banku Spółdzielczym w Chynowie, to doskonały sposób na pomnożenie Twoich pieniędzy. Zapewniamy wysokie oprocentowanie wkładów terminowych, przy jednoczesnym wysokim bezpieczeństwie lokowanych pieniędzy, które są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.