Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

Informacja dla klientów Banku


Informacja o zmianie składu Zarządu od 01.07.2020r.

Danuta Ambroziak - Prezes Zarządu
Urszula Krystyna Brzezińska - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
Renata Maciak - Członek Zarządu ds. finansowych

Do pobrania:

Informacja dla klienta dotycząca zasad składania reklamacji/skarg/wniosków


Ważny komunikat

------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, w związu z zaistniałą sytacją, obsługa klientów Banku Spółdzielczego w Chynowie odbywa się w godzinach - 7:45 - 15:45

Kasa czynna od 8:00 do 15:00

------------------------------------------------------------Informacja dla klientów Banku


Do pobrania:

Bilans Banku na dzień 31.12.2018r.

Sprawozdanie Zarządu na rok 2018


Informacja dla klienta dotycząca zasad składania reklamacji/skarg/wniosków


W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., klient ma prawo złożyć reklamację.

Do pobrania:

1. Pełna treść komunikatu

2. Zał. Nr 1 wzór formularza reklamacyjnego dla klienta indywidualnego

3. Zał. Nr 2 wzór formularza reklamacyjnego dla klienta instytucjonalnego

4. Zał. Nr 3 wzór formularza reklamacyjnego dot.kart dla klient.indyw.

5. Zał. Nr 4 wzor formularza reklamacyjnego klient instytucjonalny karty

6. Informacja z zakresu profilu i poziomu kapitału 31.12.2018


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat:


Szanowni Państwo. Mając na celu wsparcie rozwoju innowacyjnych usług i produktów finansowych, a jednocześnie wypełniając obowiązek dyrektywy PSD2 w zakresie udostępnienia podmiotom trzecim (Third Party Provider/TPP) danych klientów, którym Bank udostępnił usługi bankowości elektronicznej, na potrzeby świadczenia usług przez te podmioty, poniżej przedstawiamy informacje umożliwiające nawiązanie współpracy przez podmioty trzecie świadczące ww. usługi. Jesteśmy przekonani, że Dyrektywa PSD2 i współpraca z niezależnymi podmiotami trzecimi wpłynie na rozwój bankowości elektronicznej i przyczyni się do rozwoju płatności elektronicznych i mobilnych. Dzięki nowym usługom oferowanym Klientom, podmioty trzecie będą świadczyć nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej: inicjowanie transakcji płatniczych, dostęp do informacji o rachunku/rachunkach oraz potwierdzanie dostępności na rachunku/rachunkach kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej dostawcom wydającym instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej. Jeśli jesteś przedstawicielem TPP, przygotowujesz się do wprowadzenia nowych usług dla naszych Klientów – poniżej zamieszczamy informacje umożliwiające dostęp do dokumentacji oraz udostępnionych środowisk.

Do pobrania:

- Załącznik 2 ZAMÓWIENIE na dokumentację API i dostęp

- Załącznik 3 ZGŁOSZENIE BŁĘDU na dokumentację API i dostęp


Bilans Banku na dzień 31.012.2017r.
Pobierz komunikat

Informacja z zakresu profilu ryzyka
Pobierz komunikat

Opis systemu kontroli wewnetrznej w BS w Chynowie
Pobierz komunikat

Sprawozdanie Zarządu BS w Chynowie za 2017 rok
Pobierz komunikat

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Pobierz komunikat

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Banku Spółdzielczego w Chynowie.

Szanowni Państwo,

Dbając o bezpieczeństwo naszych klientów w obszarze usług bankowości elektronicznej pragniemy zwrócić Państwa uwagę na zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej.

W szczególności prosimy zadbaj aby:

1. Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzać poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy.

2. Unikać korzystania z bankowości elektronicznej na nieznanych komputerach.

3. Korzystać wyłącznie z legalnego i często aktualizowanego oprogramowania antywirusowego - regularnie skanować swój komputer oraz urządzenia mobilne.

4. Regularnie zmieniać swoje Hasło.

5. Natychmiast zmieniać swoje Hasło lub Identyfikator, jeśli zaistnieje podejrzenie, że ktoś mógł je poznać.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT


Komunikatu Zarządu Banku Spółdzielczego w Chynowie oraz Informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Chynowie według stanu na dzień 31.12.2016r.
Pobierz komunikat


 

Strony www Radom  

strony-internetowe-radom