Skład Rady Nadzorczej Banku:

  1. Wojciech Ryszard Stasiak – Przewodniczący Rady
  2. Zdzisław Piechota – Z-ca Przewodniczącego Rady
  3. Danuta Goźlińska – Sekretarz Rady
  4. Ineza Putkiewicz-Choińska – Członek Rady
  5. Zbigniew Brodowicz- Członek Rady
  6. Zbigniew Stankiewicz – Członek Rady
  7. Krystyna Rosłon – Członek Rady

Skład Rady Nadzorczej Banku