Nasza historia

1950 r.
1950 r.

Bank Spółdzielczy w Chynowie powstał w 1950 roku jako „Gminna Kasa Spółdzielcza w Chynowie”, ówcześnie w województwie warszawskim. Założyciele uchwalili statut i powołali organa samorządowe, tj. trzyosobowy Zarząd i siedmioosobową Radę. Do prowadzenia działalności Gminna Kasa Spółdzielcza wynajęła od proboszcza tutejszej parafii lokal w budynku zwanym „organistówką” . Było to jedno pomieszczenie, w którym pracowały trzy osoby. Samorząd pracował całkowicie społecznie. Początki działalności były bardzo trudne.

1951 r.
1951 r.

W 1951r. zawarto umowę o jedności kasowej z miejscową Gminną Spółdzielnią. Po niekorzystnych latach pięćdziesiątych następuje dynamiczny rozwój Kasy w Chynowie.

1960 r.
1960 r.

W 1960r. praca nowej kadry pracowniczej i samorządowej na czele z kierownikiem Bolesławem Choińskim powoduje dalszy, szybki rozwój tutejszej placówki. Wzrasta zaangażowanie społeczne członków, powiększają się oszczędności i zyski.

1975 r.
1975 r.

W 1975r. w ślad za zmianami administracyjnymi kraju znaleźliśmy się w województwie radomskim. Sytuacja ekonomiczna ulegała ciągłej poprawie. Bank rozwijał się, zwiększały się obroty, fundusze własne i zyski. W wyniku skomputeryzowania pracy w Banku poprawiła się jakość i wydajność pracy a tym samym obsługa klientów stała się szybsza i wygodniejsza.

1997 r.
1997 r.

Od 1997r. Bank Spółdzielczy w Chynowie był zrzeszony w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. w Warszawie. Nadrzędnym celem jest zwiększanie funduszy własnych. W interesie Banku jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości i rolnictwa.

2011 r.
2011 r.

Od 15.09.2011r. działa w ramach zrzeszenia SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Samorząd, kierownictwo i pracownicy Banku z optymizmem wierzą, że wspólnie sprostamy wymaganiom, zadaniom i konkurencji.

Doświadczona kadra

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętej bankowości

Infolinia

Od poniedziałku do piątku jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr. tel. 48 661 42 12

Rozwój

Stawiamy na rozwój, nasza oferta jest stale poszerzana i dostosowywana do potrzeb klientów.

O Banku