Zarząd Banku Spółdzielczego w Chynowie niniejszym zawiadamia, że zgodnie z art. 111b Ustawy Prawo bankowe, przedsiębiorstwem świadczącym usługi na podstawie umowy o powierzenie wykonywania czynności, które uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnica bankową jest :

Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, ul. Spokojna 9A, 18-400 Łomża, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000080302, REGON 450008792, NIP 7180026819.

Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960.

BSiT Sp. z o.o. z siedzibą w Bychawie, ul. Wandzin 5, 23-100 Bychawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000698245, NIP 713-309-59-19, REGON 368447240.

Outsorcing