Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Chynowie:

Urszula Krystyna Brzezińska – Prezes Zarządu
Monika Rączkowska – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
Renata Maciak – Członek Zarządu ds. finansowych

Skład Zarządu Banku