Komunikaty

Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

W zależności od sytuacji są to:

    • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub

    • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub

    • Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

lub

    • Oświadczenie.

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne do pobrania ze strony Funduszu:

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf (wzór pełnomocnictwa – str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).     

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

Z poważaniem

 

Bank Spółdzielczy w Chynowie

Komunikaty

Western Union w BS Chynów

Western Union – łatwe i szybkie przesyłanie pieniędzy

Western Union od ponad 160 lat oferuje możliwość łatwego i szybkiego przesyłania pieniędzy w blisko 515 000 placówkach agencyjnych w ponad 200 krajach i terytoriach.
W Banku Spółdzielczym w Chynowie można zrealizować przekazy pieniężne tej firmy w złotówkach (PLN).

Pewność i zaufanie

Ponad 160 letnia tradycja Western Union w realizacji przekazów pieniężnych i zastosowanie najnowocześniejszych technologii informatycznych sprawiają, że Twoje pieniądze dotrą do właściwego adresata.

Globalny zasięg

Przekaz można zrealizować w dowolnej placówce Western Union

ponad 515 000 agencji w ponad 200 krajach i terytoriach, w tym ponad 7 500 placówek w Polsce.

Łatwy sposób korzystania

Nie ma potrzeby posiadania konta bankowego czy karty – wystarczy wypełnić formularz, wpłacić pieniądze, okazać ważny dokument tożsamości.