————————————————————————————————–

KOMUNIKAT

Informacja dla klienta dotycząca zasad składania reklamacji/skarg/wniosków

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., klient ma prawo złożyć reklamację.

Do pobrania:

1. Pełna treść komunikatu

2. Zał. Nr 1 wzór formularza reklamacyjnego dla klienta indywidualnego

3. Zał. Nr 2 wzór formularza reklamacyjnego dla klienta instytucjonalnego

4. Zał. Nr 3 wzór formularza reklamacyjnego dot.kart dla klient.indyw.

5. Zał. Nr 4 wzor formularza reklamacyjnego klient instytucjonalny karty

————————————————————————————————–

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Dbając o bezpieczeństwo naszych klientów w obszarze usług bankowości elektronicznej pragniemy zwrócić Państwa uwagę na zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej.

W szczególności prosimy zadbaj aby:

1. Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzać poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy.

2. Unikać korzystania z bankowości elektronicznej na nieznanych komputerach.

3. Korzystać wyłącznie z legalnego i często aktualizowanego oprogramowania antywirusowego – regularnie skanować swój komputer oraz urządzenia mobilne.

4. Regularnie zmieniać swoje Hasło.

5. Natychmiast zmieniać swoje Hasło lub Identyfikator, jeśli zaistnieje podejrzenie, że ktoś mógł je poznać.

————————————————————————————————–

KOMUNIKAT

Informacja dla klientów Banku

Do pobrania:

Bilans Banku na dzień 31.12.2018r.

Sprawozdanie Zarządu na rok 2018

Informacja z zakresu profilu i poziomu kapitału 31.12.2018

————————————————————————————————–

KOMUNIKAT

Bilans Banku na dzień 31.012.2017r.
Pobierz komunikat

Informacja z zakresu profilu ryzyka
Pobierz komunikat

Opis systemu kontroli wewnetrznej w BS w Chynowie
Pobierz komunikat

Sprawozdanie Zarządu BS w Chynowie za 2017 rok
Pobierz komunikat

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Pobierz komunikat

————————————————————————————————–

KOMUNIKAT

Komunikatu Zarządu Banku Spółdzielczego w Chynowie oraz Informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Chynowie według stanu na dzień 31.12.2016r.
Pobierz komunikat

 

Archiwum aktualności