Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Banku Spółdzielczego w Chynowie. Szczególnie zapraszamy do skorzystania z bankowości internetowej oraz do zapoznania się z działem "do pobrania" gdzie znajdą Państwo wiele przydatnych dokumentów do pobrania.

Szanowni Państwo,

Dbając o bezpieczeństwo naszych klientów w obszarze usług bankowości elektronicznej pragniemy zwrócić Państwa uwagę na zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej.

W szczególności prosimy zadbaj aby:

1. Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzać poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy.

2. Unikać korzystania z bankowości elektronicznej na nieznanych komputerach.

3. Korzystać wyłącznie z legalnego i często aktualizowanego oprogramowania antywirusowego - regularnie skanować swój komputer oraz urządzenia mobilne.

4. Regularnie zmieniać swoje Hasło.

5. Natychmiast zmieniać swoje Hasło lub Identyfikator, jeśli zaistnieje podejrzenie, że ktoś mógł je poznać.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W CHYNOWIE


Zgodnie z art. 38b ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ( tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 9, poz. 131 z późniejszymi zmianami)

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chynowie oświadcza, iż Bank Spółdzielczy uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów.

Informujemy, że od dnia 30 grudnia 2010 roku obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym objęte są środki do równowartości w złotych 100.000 EURO w 100 %.

Środki, co do których orzeczono prawomocnym wyrokiem, że pochodzą z przestępstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego, czyli z tzw. prania brudnych pieniędzy nie mogą zostać wypłacone. Wypłaty zostają zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Ponadto stosownie do zapisów art. 38b. ww. Ustawy Bank Spółdzielczy w Chynowie pragnie poinformować Klientów naszego Banku o wynikach osiągniętych wg stanu na

31 grudnia 2015r.

Uznany kapitał 14.289 tys. zł

Suma bilansowa netto 78.754 tys. zł

Wynik finansowy netto 590 tys. zł

Współczynnik wypłacalności 29,64 %


Zarząd Banku Spółdzielczego

w Chynowie

 

 

Strony www Radom  

strony-internetowe-radom